Vzdálená správa

Postup navázání spojení pro poskytnutí vzdálené správy:

  • Stáhněte si soubor podpora.exe a spusťte jej.

  • Sdělte pracovníkovi zákaznické podpory KomTeSa své ID a heslo, které jsou vygenerovány pro novou relaci.

  • Pracovník zákaznické podpory se pomocí sdělených údajů spojí s vaším počítačem a provede potřebný servisní zásah.

  • Po vykonání servisního zásahu bude spojení ukončeno.

Stáhnout soubor Podpora.exe

Spuštěním programu podpora.exe a sdělením svých údajů (ID a heslo) zákazník souhlasí s provedením servisního zásahu prostřednictvím vzdálené správy. Zákazník si je zároveň plně vědom skutečnosti, že prostřednictvím této operace bude zaměstnanci společnosti KomTeSa, s.r.o. umožněn vzdálený přístup na zařízení zákazníka (PC, notebook, server) za účelem provedení servisních činností podle jeho požadavků.